ראש הממשלה נתניהו ורעייתו התרגשו לפגוש את הוריו של סא״ל מורנו ז״ל, ובירכו על הוצאת הספר לאור,

עוד תכנים מהמדיה